Distancia Semántica e Interacción con Interfaces Web Gráficas.

Fajardo I., Cañas J. J., Salmerón L., Abascal J.

2004 - Libro de Actas de Interacción 2004. AIPO (2004), pp. 33-39. ISBN: 84-609-1266-3

Ponencia

Autores (p.o. de firma):
Fajardo I., Cañas J. J., Salmerón L., Abascal J.
Año publicación:
2004
Nombre publicación:
Libro de Actas de Interacción 2004. AIPO (2004), pp. 33-39. ISBN: 84-609-1266-3
Nombre congreso:
Interacción 2004.
Lugar celebración:
Lleida (España)
Fecha inicio:
2004-01-01
Fecha fin:
2004-01-01